Ponúkame Wireframe

Jednoduchý náčrt budúcej web stránky, ktorý je dôležitý pre celkový úspech projektu. Ako pri stavbe domu, najskôr sa nakreslí plán a následne jeho vizualizácia. Wireframe má 3 hlavné ciele a to: zobraziť prioritný obsah, nakresliť rozloženie prvkov, načrtnúť a popísať užívateľské rozhranie.